Gizlilik politikasi

Giriş

Mersen Corporate Services SAS (bundan böyle “Mersen” olarak anılacaktır), tüm websitesi kullanıcılarının (bundan böyle ‘’Kullanıcı’’ veya ‘’Kullanıcılar’’ olarak anılacaktır) gizliliği ve kişisel bilgilerini korumayı taahhüt etmektedir. Kullanıcıları, bilfiil bu bilgilerin korunmasını sağlayan bu Gizlilik Politikasına önem vermeye davet etmektedir.

Grubun merkezleri Avrupa Birliğinde yer aldığından ve Avrupa Birliği mukimlerini ilgilendiren verileri işlediğinden, Mersen tadil edilmiş 6 Ocak 1978 tarihli Fransız veri koruma yasası ve kişisel verilerin işlenmesinde gerçek kişilerin korunması ve bu verilerin serbest dolaşımı hakkındaki 2016/679 sayılı Avrupa Yönetmeliğinin temel prensiplerine uymayı da taahhüt etmektedir.

Bu Gizlilik Politikası, kişisel bilgileri korumaya çalışmakta ve verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması, ifşası, aktarılması ve depolanması bağlamında tüm Mersen Grup kuruluşları ve iştiraklerine uygulanmaktadır.  Tüm ülkelerdeki tüm kuruluşların, kişisel bilgiler için yüksek seviyede bir koruma sağlayan bir dizi ortak hükümlere uymasını gerekli kılmaktadır.

1. Uygulamanın kapsamı

Bu Gizlilik Politikası, Mersen ve Mersen Grup kuruluşlarının Mersen websitesini (bundan böyle ‘’Websitesi’’ olarak anılacaktır) ziyaret eden Kullanıcıların kişisel bilgilerini işleme şeklini açıklamaktadır.

2. Kişisel bilgilerin toplanması

Websitesi, kişisel bilgileri üç şekilde toplar:

 • Kullanıcılar kişisel bilgileri Mersen ile paylaşmayı tercih ettiğinde direk olarak,
 • Google Analytics kullanılarak dolaylı ve otomatik olarak,
 • Çerezleri kullanarak dolaylı olarak.

a. Kullanıcıların Mersen ile paylaşmayı tercih ettiği bilgiler

Kullanıcıların Mersen ile paylaşmayı tercih ettiği kişisel bilgiler, Mersen’in Kullanıcılardan Şirket ile paylaşmalarını açıkça talep ettiği diğer bilgi türlerinin yanı sıra Websitesi tarafından direk olarak toplanan tüm bilgileri içermekte olup, bu bilgiler şöyledir:

 • adı, soyadı, adresi, e-posta adresi ve telefon numarası,
 • eğitim ve meslek durumu,
 • yorumlar,
 • pazarlama amaçlı ilgi alanları ve tercihler.

Kişisel bilgiler, 3. paragrafta tanımlanan amaçlarla işlenir ve 2084311 v 0 sayılı deklarasyon yoluyla Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonuna (CNIL) beyan edilmektedir.

Kişisel bilgilerin bazen bir anket formu ile toplanabilecek olması nedeniyle, Kullanıcılar tadil edilmiş Fransız veri koruma yasasının 32. maddesi uyarınca Mersen’in kendilerine aşağıda verilen bilgileri verdiğini onaylar:

 •  “1° veri sorumlusu ve varsa temsilcilerinin kimliği;
 • 2° verilerin işlenme amaçları;
 • 3° sorulara verilen cevapların zorunlu mu tercihe bağlı mı olduğu; […]
 • 6° bireylerin vefatlarından sonra kişisel bilgilerine ne olacağına karar verme hakkı da dahil olmak üzere bu Bölümün 2. kısmı ile kendilerine tanınan haklar.’’

b. Google Analytics ile otomatik olarak toplanan bilgiler

Websitesi, websitesi trafiğini analiz etmek için Google Inc. (bundan böyle “Google” olarak anılacaktır) tarafından temin edilen Google Analytics’i kullanmaktadır. Araç, her ziyaretçinin kimliğini bireysel olarak tespit etmeden websitesi trafiğindeki anonim trendleri izlemek için anonim verileri toplar ve ziyaretçi aktivitesini izlemek için kendi çerez takımını kullanır. Ayrıca, websitesi kalitesini iyileştirmek için kullanılan istatiksel raporlar da oluşturmaktadır.

Otomatik olarak toplanan bilgiler şu bilgileri içerir:

 • Kullanıcının IP adresi,
 • Telefon numaraları veya tablet işletim sistemi ve diğer alet kimlik tanımlayıcılarının yanı sıra bağlantı türü, mevcut tarayıcı ve işletim sistemi gibi kullanıcı bilgisayarı hakkındaki bilgiler,
 • Bağlantı tarihi ve saati ve websitesinde görüntülenen içeriğin yanı sıra kullanıcının URL bağlantıları,
 • Direkt olarak ABD’de depolandıkları bir Google servis sağlayıcısına aktarıldıkları, Websitesi kullanımı ile oluşan çerezler.

Bazı tarayıcılar, çerezleri devre dışı bırakmak ve verilerin otomatik olarak toplanmasını engellemek için kullanıcının duruma göre reddedebileceği bir çerez gönderildiğinde bir mesaj ekrana getirir (bu özelliği yapılandırmak için, tarayıcınızın yardım ve destek menüsüne bakınız). Kullanıcılar, çerezleri reddetmenin yanı sıra Google Analytics’i devre dışı bırakan ve aracın tarama geçmişi hakkında bilgi toplanmasını engelleyen bir eklenti de kurabilir: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Analytics şartları ve koşulları:  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/ linkinde yer almaktadır

c.    Çerezler

Çerezler, sıklıkla benzeri bir ID’ye sahip olan ve Kullanıcı hard disklerinde depolanan küçük metin dosyalarıdır. Kullanıcı tarafından görüntülenen websitesi tarafından kullanıcı tarayıcısına gönderilirler ve bunların hard disklerinde saklanırlar.

Kullanılan ana çerez türleri, bilgisayarlar, cep telefonları ve tabletler de dahil olmak üzere kullanılan aletin türü ne olursa olsun bir websitesi ziyaret edildiğinde gönderilen ve okunan ‘’http’’ çerezleri ve izleyicilerdir.

Çerezler, Mersen’in istatiksel amaçlarla websitesinin kullanıcı ziyaretleri hakkında bilgi toplamasına, websitesinin daha kullanıcı dostu yapılmasına ve tarayıcı deneyiminin iyileştirilmesine izin verir.

Veriler toplanmadan önce, kullanıcılardan çerezlerin toplanmasına açıkça izin vermeleri istenir.

Kullanıcıların verdikleri çerezler ve çerez işleme izni, 13 ay geçerlidir.

Kullanıcılar, kendi tarayıcılarını çerezleri engelleyecek şekilde yapılandırabilmekte ve hala belirli websitesi işlevlerine erişebilmektedir. Kullanıcılar, çerezleri engellediklerinde belirli özellikler ve işlevlerin kaybolabileceğini kabul ederler.

Kullanıcılar, çerezler ve tercihlerini nasıl yönetebilecekleri hakkında detaylı bilgiye www.allaboutcookies.org veya https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie gibi kaynaklardan ulaşabilirler.

Kullanıcılar, tarayıcılarına bağlı olarak çerezleri nasıl devre dışı bırakabilecekleri ve silecekleri hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirler:

3. Kişisel bilgilerin kullanılması

Mersen Websitesi ile toplanan kişisel veriler:

 • Mersen’in Wesbitesi Kullanıcısının özellikle iş başvurularına ilişkin taleplerine cevap vermesi veya belirli konular hakkında kullanıcıları bilgilendirmek için onlara e-posta yoluyla ulaşmasını sağlamak,
 • İçeriği geliştirmek ve websitesini iyileştirmek ve kullanıcılara gerekli teknik desteği vermek,
 • Reklam ve pazarlama operasyonları yürütmek,
 • Pazarlama istatistiklerini oluşturmak,
 • Kullanıcılar ile iş ilişkilerini yönetmek,
 • Bir istihdam girişiminin parçası olarak belirli kullanıcıları hedef almak,
 • İlgili yetkili mercilere beyan edilecek dosyaları derlemek (pazarlama dosyaları, müşteri dosyaları, vb.),
 • Mersen ürünleri veya hizmetleri hakkında kullanıcılar ile iletişim kurmak,
 • Yeni ürünler veya hizmetler geliştirmek ve mevcut olanları iyileştirmek için kullanıcı verilerini analiz etmek,
 • Dolandırıcılık veya yasadışı bir faaliyetin yanı sıra Mersen ürünleri veya hizmetlerinin güvenliği ve emniyeti açısından potansiyel tehlikeleri engellemek veya tespit etmek için kullanılır.

Kullanıcılar, bir iş başvurusu ile bağlantılı kişisel bilgilere ilişkin olarak yalnızca önünde yıldız işareti (*) yer alan sorulara cevap verilmesinin zorunlu olduğu hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte, tüm zorunlu sorulara cevap vermeyen adaylar başvurularını tehlikeye atabilir. Diğer tüm cevaplar tercihe bağlıdır ve başvuru üzerinde herhangi bir etkileri yoktur.

Fransız İş Hukuku (Code du travail) uyarınca, kullanıcılar Mersen tarafından uygulanan istihdam prosedürünün aşağıda belirtilen şekilde olduğu konusunda bilgilendirilirler:

İstihdam prosedürü:

 • Mersen başvuruları, ‘’Bize Katıl’’ bölümündeki online form kullanılarak yapılmaktadır.
 • Başvurular gönderildikten sonra bir hafta içerisinde istihdam kuruluşunun İK departmanı tarafından incelenirler.
 • Üç hafta içerisinde Mersen’den cevap almayan kullanıcılar, başvurularının kabul edilmediğini varsaymalıdırlar.
 • CV’ler ve kapak mektupları, altı ay saklanır.
 • İK departmanı, verilen iletişim detaylarından adaylarla iletişime geçebilirler (telefon veya e-posta).
 • İK departmanı ve aday, bir veya birden fazla telefon görüşmesi veya yüz yüze görüşme yapacaktır.

Kullanıcılar, tüm kişisel bilgilerin elektronik olarak dosyalanacağı, gizli şekilde işleneceği ve aday ile son iletişim tarihinden itibaren altı ay saklanacağı konusunda bilgilendirilirler.

Yalnızca yetkili Mersen çalışanları, yalnızca dahili amaçlarla kullanılan bu bilgilere erişim hakkına sahiptirler.

Kullanıcı adayları, Mersen ile iletişime geçerek kişisel bilgilerine erişebilirler, kişisel bilgilerini düzeltebilir veya silebilirler.

 • Posta yoluyla: MERSEN CORPORATE SERVICES SAS, Direction des ressources humaines, Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, CS 10077, 92066 LA DEFENSE CEDEX Fransa; veya
 • E-posta yoluyla: webmaster.groupe@mersen.com

4. Kişisel bilgilere erişim

Aşağıda belirtilen kişiler, ilgili sorumluluklarının sınırları dahilinde kullanıcıların kişisel bilgilerine erişebilirler:

 • Bölüm müdürlerinin yanı sıra pazarlama, satış, müşteri ilişkileri ve iş geliştirme, idari hizmetler, websitesi, bilgi işlem ve lojistik ve de istihdamdan sorumlu kişiler,
 • İdareden sorumlu departmanlar (yasal denetçiler, iç kontrol prosedürlerinden sorumlu departmanlar, vb.)

Mersen tarafından websitesi yoluyla toplanan kişisel bilgiler, yalnızca dahili amaçlarla kullanılır ve söz konusu kullanıcının açık izni olmadan veya aksi yasalarca gerekli kılınmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahsa iletilmeyecek, satılmayacak veya ifşa edilmeyecektir.

Bununla birlikte bu bilgilerin paylaşılmasının kati şekilde yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli olması ve bahsedilen tedarikçiler ve taşeronların veri koruma ve gizlilik hakkındaki aynı yükümlülüklere bağlı olmaları koşuluyla, websitesi kullanıcıları Mersen’in toplanan tüm bilgileri mevcut tedarikçiler ve taşeronlar ile paylaşmalarına izin vermektedir. Durum böyle olduğunda, kişisel bilgiler değiştirildiğinde veya silindiğinde tüm tedarikçiler, taşeronlar veya ilgili şirketler bilgilendirilecektir.

5. Sosyal medya

Kullanıcılar, websitesinin ayrıca sosyal ağlar, forumlar, sohbet odaları, bloglar (özellikle Facebook profil sayfaları, Twitter hesapları ve LinkedIn hesapları) ve kullanıcıların kişisel bilgilerini görüntüledikleri diğer hizmetlerin özelliklerine de erişim sağladığı hakkında bilgilendirilirler. Bu hizmetler yoluyla kullanıcılar tarafından yayınlanan veya iletilen tüm bilgiler, kamu malı sayılır.

Kullanıcılar sosyal medya, e-posta yoluyla veya sayfaları favoriler listelerini ekleyerek içeriği paylaşmak isterse, websitesi kullanıcıların bu içeriği paylaşmalarına olanak sağlamak için ‘’Sosyal Paylaşım Gizliğini’’ kullanır. Mersen, bu eklenti yoluyla kişisel bilgi toplamaz veya kaydetmez.

Sosyal medya hesaplarındaki Mersen iletileri, Pazartesinden Cumaya 09:00 ila 18:00 (CET) saatleri arasında Grubun İletişim departmanı tarafından yönetilir.

Departman, ayrıca iletiler yayınlandıktan sonra gelen yorumları da yönetmektedir.

Aşağıda belirtilen yorumlar sistematik olarak silinir:

 • Saldırgan yorumlar,
 • Yasadışı veya kanuna aykırı yorumlar veya İnternet iyi uygulama kurallarına aykırı beyanlar,
 • Sayfaların ana sitelerinin kurallarına uymayan yorumlar,
 • Mesajlaşma dilinde veya büyük harfle yazılan yorumlar,
 • Taciz edici yorumlar, spam, trolleme veya tanıtıcı içerikler (reklam, seri ilanlar, vb.),
 • Mersen sayfasında yer alan konularla ilişkisi olmayan özel konuşmalar,
 • Kişisel iletişim detaylarını içeren yorumlar. 

Kullanıcılar, direk olarak Mersen ile iletişim kurabilirler:

 • Posta yoluyla: MERSEN CORPORATE SERVICES SAS, Direction des ressources humaines, Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, CS 10077, 92066 LA DEFENSE CEDEX Fransa; veya
 • E-posta yoluyla: webmaster.groupe@mersen.com

Moderasyonla ilgili yorumlar, ayrıca özel mesajlaşma veya e-posta yoluyla da yapılabilir.

Kullanıcılar tarafından yayınlanan içerikler, Mersen’in görüşlerini yansıtmaz. Kullanıcılar, yalnızca yorumlar, fotoğraflar ve bağlantılar da dahil olmak üzere kendi iletilerinden sorumludurlar. Mersen, hiçbir koşul altında bu tarz yorumlar veya neticelerinden sorumlu tutulmayacaktır.

6. Kişisel bilgilerin saklanması

Kullanıcıların doldurduğu formlarla toplanan kişisel bilgiler, belirtilen amacın yerine getirilmesi için gerekli süreden daha uzun süre saklanamazlar.

7. Çocuk koruması

Mersen, 18 yaş altındaki bireylerin kişisel bilgilerini bilerek toplamaz. Websitesi, reşit olmayanları hedef almaya çalışmaz.

8. Kişisel bilgilerin yönetilmesi

Kullanıcılar, söz konusu websitesine bağlandıklarında hesap ayarlarını güncelleyerek verilerin paylaşılmasına ilişkin tercihlerini yönetebilirler. Ayrıca, web tarayıcılarında öneri bildirimi, abonelikten çıkma talebi veya bunlar gibi başka araçları da kullanabilirler.

9. Kişisel bilgilere ilişkin kullanıcı hakları

Kullanıcılar, kişisel bilgilerine ilişkin olarak:

 • Mersen veri tabanlarında saklanan kişisel bilgilere erişme,
 • Eksik, yanlış veya eski kişisel bilgilerin işlenmesine itiraz etme,
 • Eksik, yanlış veya eski kişisel bilgileri düzeltme,
 • Kişisel bilgileri silme,
 • Kişisel bilgilerinin işlenmesine muvafakat vermeden önce vazgeçme,
 • Vefatları halinde kişisel bilgilerine ne olacağına önceden karar verme,
 • Kendi kişisel bilgilerini aktarma hakkına sahiptirler.

Kullanıcılar, bu hakları kullanmak veya bir talepte bulunmak için Mersen’in İletişim departmanı ile iletişime geçebilirler:

 • Posta yoluyla: MERSEN CORPORATE SERVICES SAS, Direction des ressources humaines, Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, CS 10077, 92066 LA DEFENSE CEDEX Fransa; veya
 • E-posta yoluyla: webmaster.groupe@mersen.com

Kullanıcılar, güvenlik nedeniyle veya dolandırıcılık taleplerini engellemek için bu haklarından faydalanmak istediklerinde kimliklerini kanıtlamalıdırlar. Talepleri işlendiğinde, kimlik kanıtları imha edilecektir.

Kullanıcılar, ayrıca direkt olarak ilgili veri koruma yetkili mercileri ile iletişime geçebilirler.

10. Kişisel bilgilerin korunması

Mersen, topladığı bilgileri korumak ve kişisel bilgilerin gizliliği ve doğruluğunu garanti altına almak için çeşitli güvenlik önlemleri kullanmaktadır. Bu önlemler, kaba kuvvet saldırılarını önlemek için düzenli servis sağlayıcısı ve yazılım yedekleri ve güncellemeleri ve CAPTCHAların yanı sıra http ve https servis sağlayıcıları (port 80 ve 443), veri tabanına lokal erişim dışında servis sağlayıcıya sınırlı erişimi de içermektedir.

11. Kişisel verilerin aktarımı

Kullanıcıların kişisel bilgileri, bu politikada belirtilen amaçlarla Avrupa Birliği içinde ve dışındaki diğer ülkelerde yer alan kuruluşlara aktarılabilir. Kişisel bilgiler başka bir ülkeye aktarılacağı zaman, verilerin yeterli koruma altında kalmalarını sağlamak için önlemler alınır.

Tüm veri aktarımları aşağıda belirtilen ülkelere yapılır:

 • Yeterli seviyede koruma sağlayan ve Avrupa Komisyonu tarafından tanınan ülkelere,
 • Aktarım bağlayıcı kurumsal kurallar veya Avrupa Komisyonunun bağlayıcı kurallarına benzer sözleşmesel maddelerle yönetildiğinde, Avrupa Komisyonunca tanınmayan yeterli koruma sağlayan ülkelere,
 • Belirli hizmetleri için ABD Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş Gizlilik Koruması onayı verilmiş, ABD’deki belirli Mersen tüzel kuruluşlarına.

12. Gizlilik politikası değişiklikleri

Gizlilik Politikasında bir değişiklik olması halinde, Mersen revizyon tarihi belirtilen revize sürümü yayınlayacaktır.

Gizlilik Politikasının güncel sürümü, en son 22 Mayıs 2018 tarihinde güncellenmiştir.

13. İletişim

Mersen’in Gizlilik Politikası ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yorum veya sorusu olan kullanıcılar, aşağıdaki iletişim detaylarından Mersen ile iletişime geçebilirler:

 • Posta yoluyla: MERSEN CORPORATE SERVICES SAS, Direction des ressources humaines, Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, CS 10077, 92066 LA DEFENSE CEDEX Fransa; veya