Grup
Kurumsal sosyal sorumluluk

Teknoloji konusunda başlıca aktörlerden birisi olarak Mersen, sektörü ileri taşıyan ve daha sürdürülebilir bir toplum oluşturan şirketlerin adanmış bir ortağıdır.

Daha iyi yönetilmesi için toplumsal ve çevresel etkisinin sıklıkla ölçülmesi, değerlendirilmesi ve analiz edilmesi gerektiğinin farkında olan Group, tüm çalışanları için çapraz segment KSS politikasını oluşturmuş ve şirketin tüm düzeylerine uyarlamıştır.

Luc Themelin İcra Kurulu Başkanı

Toplumsal ve sosyal sorumluluk Mersen kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Group, tutkulu ve yapılandırılmış bir politika izleyerek sürdürülebilir kalkınmayı stratejisinin bir parçası haline getirmiştir. KSS’yi yalnızca şirketin hissedarlarına yönelik bir sorumluluk olarak değil aynı zamanda bir performans kaynağı olarak görüyoruz.

Luc Themelin
İcra Kurulu Başkanı

2022-2025 KSS YOL HARITASI

Group, 2022-2025 dönemi için KSS önceliklerini tanımlayan yeni bir yol haritası oluşturdu. Bu yol haritası önem matrisi kullanılarak başlıca finansal olmayan risklere ve fırsatlara dayalı olacak şekilde oluşturulmuştur.

dört taahhüdümüz

1

Sorumlu Ortak

2

Çevresel Etki

3

İnsan Sermayesi

4

Etik ve Uyum

SORUMLU ORTAK

Mersen’in satışlarının %56’sı sürdürülebilir kalkınma pazarına bağlıdır.

Group, bir şekilde küresel ısınma ile mücadele edecek yenilikçi, etkili, rekabetçi ve verimli çözümler sunar.

Mersen yenilenebilir enerjiler, enerji verimliliği yarı iletkenler veya temiz ulaşım dahil olmak üzere önde gelen birçok sektörde etkilidir ve çevre dostu sektör ve pazarlar konusunda yeni çözümler bulmak üzere araştırmalar yapmak için çaba sarf eder.

Çözümleri fotovoltaik güneş enerjisi ve rüzgar türbini jeneratörlerinin üretimine yönelik yeni sürece katkı sağlar. Ayrıca daha kompakt ve verimli yarı iletkenlerin üretim sürecine dahil olup şehir toplu taşımasının ve elektrikli araçların yeni formlarında kullanılan ekipman ile altyapının performans ve güvenilirliğini iyileştirir.

ÇEVRESEL ETKİMİZİ SINIRLANDIRMAK

Adanmış bir kuruluş tarafından desteklenen çevresel politikamızın hedefi ürünlerimizin ve endüstriyel işlemlerimizin çevresel etkisini azaltmaktır. Bu Yürütme Kurulunun taahhüdüne bağlı olmakla beraber tüm çalışanlarla paylaşılmıştır.

SERA GAZI (GHG) EMISYONLARININ AZALTIMI

Özellikle grafit ve keçe üretim süreçleri olmak üzere üretim süreçlerinde doğal gaz ve elektrik kullanımı sera gazı emisyonlarının başlıca kaynaklarıdır (kapsamlar 1&2).

Group, 2021’in başlarında aşağıdaki hususlar üzerine çalışarak sera gazı emisyonlarının yoğunluğunu 2018 ve 2025 arasında %20 oranında azaltmayı amaç edinmiştir:

- Enerji tüketiminde azaltımlar

- Yenilenebilir veya daha az sera gaz yoğun enerji kaynaklarının kullanımı

- Emisyonların etkisiz hale getirilmesi

ATIK GERI DÖNÜSÜMÜ

Endüstriyel tesislerinin çevresel etkilerini azaltmak üzere atık yönetimi Group için önemli bir çevresel sorun haline gelmiştir. Öncelik atık geri dönüşümüne verilmiştir.

SU TÜKETİMİNİN AZALTIMI

Su, gezegenimiz için önemli bir kaynaktır.

Mersen, imhadan önce su kalitesini sağlayarak suyu başlıca ısıtma süreçlerinde ekipmanı soğutmak amacıyla kullanır. Tahliyeler herhangi bir kirlilik riskinden kaçınmak üzere titiz kontrollere tabiidir.

Mersen, su kaynaklarının tüketimini azaltmayı hedefleyerek bu kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkı sağlar.

GROUP’UN DAYANAĞI: İNSAN SERMAYESİ

Mersen’de şirket kültürümüz tüm bu ortak vizyonun ve on yılların etik ve sorumlu gelişimin sonucu olmakla beraber yaptığımız her şeyi şekillendiren bir dizi ortak değerin üzerindedir. Bu, bizi teknolojik sürece hizmet eden bir insan şirketi olarak tanımlayan bir unsurdur.

ÇEŞİTLİLİĞE DAYALI İŞ BİRLİĞİ

Çeşitliliği artırmanın kuruluşlarımız ve işimiz üzerinde derin ve olumlu bir etkisi olacağına inanıyoruz.

Çeşitlilik Mersen için önemli bir varlık olup ekipler arasındaki iş birliğini sürdürür, yaratıcılığı tetikler ve böylece biz dünyadaki müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabiliriz.

Bu çeşitliliği korumak için şirket kültürümüz karşılıklı saygıyı ve kökeni ne olursa olsun her insanın takdir edilmesini aşılar ve ayrımın her türlüsü ile mücadele eder.

BİR ÖĞRENME KURULUŞU

Mersen, kompleks ve ileri teknoloji ile ilgili sektörlerde çalışmakla beraber başarısının çoğunu ekiplerinin uzmanlığına ve çalışanlarının becerisine borçludur.

Group, yetenekli çalışanlarını tutmak ve yenilerini de çekmek istediği için sürekli beceri gelişimi, insan kaynakları politikasının temelini oluşturur.

Group, yöneticilerinin mobilitesine ve uluslararası çeşitliliğe öncelik vererek çeşitli segmentleri ve coğrafi bölgeleri arasında değişimi destekler.

İŞ YERİNDE REFAH, SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ ARTIRMAK

Çalışanların sağlığı ve güvenliğini korumak Mersen’in bir numaralı önceliğidir.

Sağlık ve güvenlik stratejimiz sözleşme, değerlendirmeler, kurallar, eğitim ve analizlere dayalıdır.

Önlem ile sağlık ve güvenlik performans ölçümü iş yerini aşama aşama daha iyiye gidecek şekilde değiştirmektedir.

ETİK VE UYUM KÜLTÜRÜ

Mersen’in gelişimi çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, bankaları veya hissedarları olsun tüm hissedarları arasında ortak ve karşılıklı güven ile sağlanır.

Mesleki Etik Kuralları grup ve bireyler olarak bu güven fikrini aşılama ve geliştirme taahhüdümüzü yeniden şekillendirir.

Herhangi bir çalışan, kişi veya üçüncü taraf Mesleki Etik Kuralları veya Group kurallarının şüpheli ihlalini bildirmek üzere Group’un muhbirlik sistemlerine kolaylıkla erişebilir. Bu internet sitesi aracılığıyla güvenli bir şekilde bildirim yapabilirsiniz. 


Tahsis edilmiş çevrim içi form ile alınan bildirimler muhbirin güvenliğinin sağlandığı ve kişisel verilerin korunduğu bir prosedür ile Etik Kurul tarafından merkezi olarak işlenir.

Personeller de bu e-posta adresini kullanabilir: ethics@mersen.com.