Yasal uyarı

Yasal uyarı ve Mersen websitesinin kullanım şartları ve koşulları

Kullanıcılar bu websitesini kullanmaya devam ederek, belirli websitesi sayfalarında belirtilen değişime tabi özel koşulların yanı sıra aşağıda detaylandırılan kullanım şartları ve koşullarını kayıtsız şartsız kabul ederler.

Bu şartlar ve koşulları kabul etmeyen websitesi kullanıcıları (bundan böyle ‘’Kullanıcı’’ olarak anılacaktır), bu websitesini kullanmamalıdır.

Yalnızca şu anda online olarak yayınlanan bu kullanım şartları ve koşulları sürümü bağlayıcıdır ve websitesinin tam kullanım süresi boyunca veya yerini başka bir sürüm alana dek bağlayıcı kalacaktır.

1. Madde – Yasal Bilgiler

Mersen websitesi (bundan böyle “Website” olarak anılacaktır)

Websitesi yöneticisi/operatörü (bundan böyle ‘’Operatör’’ olarak anılacaktır):

MERSEN CORPORATE SERVICES SAS
French société par actions simplifiée (simplified limited company)

Merkez ofisi
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 10077
92066 LA DEFENSE CEDEX
FRANSA

Hisselere bölünmüş sermaye €3,573,500
Merkez ofis APE kodu: İşletme ve diğer yönetim danışmanlığı (7022Z)
433 803 137 numarası ile Nanterre Ticaret ve Şirketler Siciline kayıtlı
SIREN No.: 433 803 137
Vergi No.: FR96 433 803 137
İletişim: +33 (0)1 46 91 54 00 - webmaster.groupe@mersen.com

Temsil eden: Luc Themelin, in his capacity as Chairman​​​​​​​
Yayın yönetmeni Luc Themelin

Websitesi sunucusu:

ONLINE SAS
Merkez ofisi adresi:
8 rue de la ville l'Evêque
75008 PARIS
numarası ile No B 433 115 904
Hisselere bölünmüş sermaye: €214,410.50 Euros
Vergi No.:  FR 35 433115904
Tel.: +33 (0)1 73 50 31 75 (http//www.online.net)

2. Madde – Websitesi erişimi

Websitesine erişim, yetişkinlerle sınırlıdır. Operatör, yaş kanıtı talep etme hakkını saklı tutar.

Websitesine erişim ve websitesinin kullanımı, yalnızca kişisel kullanım içindir. Kullanıcı, websitesi, içeriği ve verileri ticari, siyasi veya reklam amaçları veya istenmeyen e-postlar da dahil olmak üzere herhangi bir iş talebi için kullanmamayı taahhüt eder.

3. Madde – Websitesi içeriği

Websitesini işletmek için kullanılabilecek tüm yazılım uygulamalarının yanı sıra tüm markalar, fotoğraflar, metinler, yorumlar, resimler, hareketli veya hareketsiz görüntüler ve de video ve sesli diziler ve daha genel olarak websitesinde üretilen veya kullanılan tüm öğeler uygulanabilir fikri mülkiyet yasalarınca korunmaktadır.

Aksi açıkça belirtilmediği sürece, bunlar operatör ve iştiraklerinin münhasır mülkiyetindedir.

Yazılım uygulamaları da dahil olmak üzere öncesinde operatörün yazılı onayını almadan bu öğelerin herhangi bir şekilde tümüyle veya kısmi olarak çoğaltılması, sunumu, kullanımı veya adaptasyonu, kesinlikle yasaktır. Operatör bu tarz yetkisiz bir kullanımdan haberdar olur olmaz yasal işlem başlatmazsa, bu durum bu tarz bir kullanımın kabulü veya adli takibattan feragat durumu oluşturmayacaktır.

4. Madde – Websitesinin yönetimi

Operatör, bu websitesinin her zaman erişilebilir olmasının sağlanması için tüm makul önlemleri alır.

Operatör, websitesini uygun şekilde yönetilmesi amacıyla her zaman:

 • Websitesinin tamamına veya herhangi bir bölümüne erişimi askıya alabilir, kesintiye uğratabilir veya sınırlandırabilir veya belirli web kullanıcıları kategorisinin websitesine veya websitesinin belirli bölümlerine erişimini engelleyebilir,
 • Operasyonunu bozabilecek veya ulusal veya uluslararası yasaları aykırı olabilecek herhangi bir bilgiyi silebilir,
 • Güncellemeler yapmak için websitesini askıya alabilir.

Bu websitesinin veya websitesinden verilen bağlantılarla erişilebilir herhangi bir websitesinin içeriği, her an ve öncesinde bildirilmeksizin düzeltilebilir, tamamlanabilir veya güncellenebilir.

Operatör, bu websitesinin veya websitesine erişimin güvenli olduğu veya websitesinin verilerin hasar görmesi veya kaybolmasına neden olabilecek virüs veya arızalar içermediğine ilişkin bir temsil veya taahhütte bulunmaz. Kullanıcı, verilerinin virüslerden korunmasından sorumludur.

5. Madde – Bağlantılar

Kullanıcıların, aşağıda belirtilen yollardan öncesinde operatörün yazılı iznini almadan websitesine veya websitesi bölümlerine link oluşturması kesinlikle yasaktır:

Posta yoluyla
Mersen Corporate Services SAS
Tour EQHO 2 avenue Gambetta
CS 10077
92066 LA DEFENSE CEDEX
FRANSA
veya E-posta yoluyla: webmaster.groupe@mersen.com

Operatör, kararını herhangi bir şekilde gerekçelendirmek zorunda olmaksızın bu talebi reddetmekte özgürdür. Operatörün onay vermesi halinde, bu onay geçicidir ve herhangi bir anda operatör bu onayını gerekçe göstermeksizin iptal edebilir.

Operatörün talebi doğrultusunda her durumda tüm linkler derhal kaldırılır.

Operatörün, diğer websitelerine verilen bir bağlantı üzerinden erişilen bilgiler üzerinde kontrolü bulunmamaktadır ve içeriklerinden sorumlu değildir.

Bu websitesi, başka websitelerine yalnızca kolaylık için verilmiş bağlantılar içerebilir. Operatör, hiçbir durumda bu websitelerinin içeriğini teyit etmez. Operatör, diğer websitelerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz ve bu websiteleri, içerikleri veya materyallerine ilişkin bir taahhüt veya temsilde bulunmaz.

6. Madde –Ürünlerin fotoğrafları ve temsilleri

Tanımların eşlik ettiği ürün fotoğrafları sözleşmeli değildir ve Operatörü bağlamaz.

7. Madde – Sosyal Medya

Operatörün sosyal medya sayfalarındaki paylaşımları, Pazartesinden Cumaya 09:00 ila 18:00 (CET) saatleri arasında Mersen Grup İletişim departmanı üyeleri tarafından yönetilmektedir.

Departman, ayrıca paylaşılan iletilere gelen yorumları da yönetir.

Aşağıda belirtilen yorumlar sistematik olarak silinir:

 • Saldırgan yorumlar,
 • Yasadışı veya kanuna aykırı yorumlar veya İnternet iyi uygulama kurallarına aykırı beyanlar,
 • Sayfaların ana sitelerinin kurallarına uymayan yorumlar,
 • Mesajlaşma dilinde veya büyük harfle yazılan yorumlar,
 • Taciz edici yorumlar, spam, trolleme veya tanıtıcı içerik (reklam, seri ilanlar, vb.),
 • Mersen sayfasında yer alan konularla ilişkisi olmayan özel konuşmalar,
 • Kişisel iletişim detaylarını içeren yorumlar. 

Kullanıcılar özellikle bir yorumun yasa dışı olduğuna veya haklarının ihlal edildiğine inandıklarında, mümkün olduğunda özel mesajlaşma yoluyla veya webmaster.groupe@mersen.com adresinden e-posta yoluyla Mersen takımı ile iletişime geçebilir

Moderasyonla ilgili yorumlar, ayrıca özel mesajlaşma veya e-posta yoluyla da yapılabilirler.

Kullanıcılar tarafından yayınlanan içeriklerin, Mersen’in bakış açısını yansıtması gerekmez. Her katkı sağlayan, yalnızca yorumlar, fotoğraflar ve bağlantılar da dahil olmak üzere kendi iletilerinden sorumludurlar. Operatör, hiçbir koşul altında bu tarz yorumlar veya neticelerinden sorumlu tutulmayacaktır.

8. Madde – Gizlilik

Gizlilik ve kişisel verilerin korunması hakkındaki tüm bilgiler için, lütfen websitesinde yayınlanan veya verilen linkten ulaşılabilen Operatör Gizlilik Politikasına göz atınız: Gizlilik Politikası.

9. Madde –Finansal ve menkul kıymetler borsası bilgileri

Bu websitesinde verilen bilgiler, operatörün hisseleri veya herhangi bir şekilde bir Mersen şirketi tarafından sunulan başka bir finansal enstrümana yatırım veya işlem yapmak için bir teklif, davet veya teşvik değildir ve bu şekilde görülmez. Aynı şekilde, bu bilgiler her ne şekilde olursa olsun herhangi bir yatırım kararı hakkında bir tavsiye veya öneri sunmaz veya oluşturmaz.

Bu websitesinin Finans bölümünde sergilenen hisse fiyatı, harici bir şirket tarafından verilmektedir. Operatör veya iştirakleri, her ne şekilde olursa olsun operatörün kontrol sahibi olmadığı bu websitesine bağlantı verilen sayfalarda yayınlanan eski veya eksik bilgilerden sorumlu değildir.

10. Madde – Sorumluluk

Bu websitesinden ulaşılabilir tüm bilgiler, ‘’şimdiki haliyle’’ verilmektedir. Operatör, websitesi içeriğinin doğruluğu, güvenirliliği veya tamlığına ilişkin açık veya zımni bir temsil veya garantide bulunmaz.

Operatör, websitesine veya özelliklerinden herhangi birine erişimi engelleyen bir kusur, arıza, zorluk veya kesintiden sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar, websitesine bağlanmak için kullandıkları donanımdan tam olarak sorumludurlar ve bu bağlamda donanımları ve verilerini internette dolaşan kötü amaçlı yazılımlardan korumak için tüm uygun önlemleri kendileri almalıdır. Kullanıcılar, görüntüledikleri websiteleri ve verilerden sorumludurlar.

Operatör açıkça bu tarz kayıpların meydana gelme ihtimali hakkında uyarıda bulunmuş olsa dahi, her ne tür ve şekilde olursa olsun bu websitesinin kullanımından veya bu websitesinin kullanılmamasından doğan kar kaybı, iş kesintisi, tasarruf kaybı veya program veya diğer verilerin kaybı da dahil olmak fakat yalnızca bunlarla sınırlı kalmamak üzere ister direk hasarlar olsun ister dolaylı, kazara, özel, bağlı veya bağlı olamayan hasarlar olsun sorumluluk kabul etmez.

Aşağıda belirtilen nedenlerle hakkında yasal işlem başlatılması halinde, operatör sorumlu tutulamaz:

 • Websitesi veya online erişilebilir herhangi bir hizmetin kullanılması,
 • Kullanıcının bu general şartlar ve koşullara uymaması.

Operatör, bu websitesine erişim veya websitesinin kullanımından doğabilecek kullanıcı, üçüncü şahıs ve/veya donanım hasarlarından sorumlu değildir. Kullanıcı, bu bağlamda operatörü sorumlu tutmamayı kabul eder.

Operatörün kullanıcının websitesini kullanması nedeniyle tahkim veya yasal işleme maruz kalması halinde, bu işlemlerden doğan zararlar, ödemeler, mahkumiyet veya ücretler için tazmin talebinde bulunabilir.

11. Madde –Amir yasa ve yargılama yetkisi

Bu websitesinin kullanım şartları ve koşulları, yasaların çatışması kurallarına bakılmaksızın Fransa yasaları uyarınca yönetilmektedir.

Bu kullanım şartları ve koşullarının geçerliği, yorumlanması veya uygulanmasından herhangi bir ihtilaf, belirli bir yasa veya yönetmelikten doğan özel bir yargılama yetkisine tabi olmak üzere Versay istinaf mahkemesinin yargılama yetkisi altındaki yetkili mahkemelere sunulacaktır.

12. Madde – İletişim

Kullanıcılar, bu websitesindeki ürünler veya websitesinin kendisi hakkındaki bilgilere ilişkin tüm sorular ve talepleri için Mersen ile iletişime geçebilirler:

Posta yoluyla
MERSEN Corporate Services SAS Tour EQHO 2 avenue Gambetta CS 10077 92066 LA DEFENSE CEDEX FRANSA
E-posta yoluyla: webmaster.groupe@mersen.com