Etik kurallar

Etik kurallar

Etik kurallar

Gelişmemizi, büyük ölçüde Mersen’in esas olarak başta çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, bankacıları ve hissedarları olmak üzere tüm paydaşlarından ilham aldığı güven ve inanca borçluyuz.

 

 

Etik kuralları, bir grup olarak ve bireyler olarak bu güveni aşılamaya ve geliştirmeye bağlılığımızı yeniden ifade eder. Bu etik kurallarının mümkün olduğunca geniş kitlelerce paylaşılması ve herkesin temel değerlerimizi benimsemesi büyük önem taşır. Bu değerler grup olarak gelişimimiz için kritiktir.

Etik kuralları, pozisyonu ne olursa olsun her Mersen çalışanı ve Yönetim Kurulu üyeleri için geçerlidir.

Etik Kurallar Broşürünü indirin

GRUP IÇINDEKI ILIŞKILER

Kurumsal projemizin temelini asli ve öncelikli olarak Mersen için çalışan erkekler ve kadınlar teşkil eder. Bu kişiler yaratıcı çözümler konusunda uzmandır ve bu çözümleri geliştirebilir. Bilgileri ve becerileri en değerli varlığımız olan insan sermayemizi temsil eder.
Bu asli düşünceden hareketle, bir yandan ekiplerimizi aktif olarak geliştirmenin yollarını ararken, diğer yandan da onların emniyetini, güvenliklerini ve kişisel gelişimlerini korumaya gayret ederiz. Kurum içindeki kademeleri ne olursa olsun tüm çalışanlarımızdan sorumlu bir tutum sergilemelerini bekleriz.

Bu amaçla Grup ve çalışanları, görevlileri ve yöneticileri aşağıdaki ilkelere bağlılık gösterir:

 • Sağlık ve Emniyet
 • Taciz
 • Fırsat eşitliği
 • Karşılıklı saygı


MÜŞTERILERIMIZLE, TEDARIKÇILERIMIZLE VE RAKIPLERIMIZLE ILIŞKILER

İş faaliyetlerimiz liderlik konumunda olduğumuz ya da dünya liderliğini paylaştığımız iki uzmanlık alanı etrafında şekillenmiştir. Bu uzmanlık alanlarından yararlanarak, müşterilerin endüstriyel performanslarını en uygun düzeye çıkarmak için müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Bunlardan anlaşılacağı üzere, Mersen grup müşterilerine güven aşılamak konusunda kararlıdır.

Bu amaçla Grup ve çalışanları, görevlileri ve yöneticileri aşağıdakileri taahhüt etmektedir:

 • Rekabet
 • Aktif yolsuzluk
 • Pasif yolsuzluk
 • Veri gizliliği
 • Çıkar çatışmaları
 • Tedarikçi seçimi


HISSEDARLARIMIZLA ILIŞKILER

Mersen’in hisseli sermayesini kurumsal ve bireysel yatırımcılar oluşturur. Grubun kurum dışına ilettiği bilgiler bu yatırımcılar için büyük önem taşıyabilir. Her çalışan, bu bilgilerin bütünlüğünü ve gerçeğe uygun şekilde sunulmasını sağlama konusunda ayrı ayrı sorumluluk üstlenmelidir.

Bu amaçla Grup ve çalışanları, görevlileri ve yöneticileri aşağıdakileri taahhüt etmektedir:

 • Gerçeğe uygun sunum
 • Bilgi sızdırma


VARLIK KORUMA

Mersen’in varlıklarının amacı, her çalışanımızın ortak hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmek üzere çalışmasını sağlamaktır. Çalışanlar, görevliler ve yöneticiler, varlık portföyünün hasara, çalınmaya ya da kötüye kullanıma karşı muhafaza edilmesine ve korunmasına yardımcı olmakla görevlidir.

Bu amaçla, Grup ve çalışanları, görevlileri ve yöneticileri aşağıdaki ilkelere uymayı taahhüt eder:

 • Gizlilik
 • Şirket varlıklarının kullanımı
 • Grubun itibarı


SORUMLU BIR IŞLETME OLARAK VERILEN TAAHHÜTLER

Toplumsal, çevresel ve ekonomik konuları faaliyetlerimize ve üçüncü kişilerle olan ilişkilerimize katarak iyi bir kurumsal vatandaş olmaya gayret ediyoruz. Çalışanlarımızın tamamı tüm paydaşlarımızın çıkarlarını gözetirken buna göre hareket etmeyi taahhüt etmektedir.

Bu amaçla Grup ve çalışanları, görevlileri ve yöneticileri aşağıdakileri taahhüt etmektedir:

 • Mali tabloların doğruluğu
 • Çevre
 • Sürdürülebilir kalkınma
 • Bağış ve iltimas politikası

 

Do you have to report a concern?

Please fill in the form on our portal. Click here to go the Ethics page.