ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Mersen İstanbul olarak gelecekte de yaşanabilir bir dünyaya sahip olmak için çevrenin korunması, doğal kaynakların dikkatli harcanması gerektiğinin ve çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamanın gerekliliğinin bilincindeyiz. Buradan hareketle; tüm faaliyetlerimizi çevreye ve çalışanlarına duyarlı bir sistem içinde sürdürmeyi, ÇSG sistemini sürekli geliştirmeyi, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini daima ön planda tutmayı ve bu konularda KOBİ ler arasında referans olmayı taahhüt ediyoruz. Bu taahhüdü yerine getirmek için oluşturulan “Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği “politikamız aşağıdaki gibidir; • İç ve dış tüm faaliyetlerimizde çevre kirliliği oluşmadan önleyici tedbirleri almak; önüne geçilemeyen oluşmuş atıkların azaltılması, olabildiğince tekrar kullanımı ve geri dönüşüm olanaklarını sürekli artırmak, • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, çalışanlarımızı ilgili eğitimleri vererek bilinçlendirmek, • Riskleri azaltıp tüm çalışma ortamını güvenli kılarak çalışanların, işletmenin ve üretimin güvenlik ve sağlığını gözetmek, • Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliğine ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uymak, ve ÇSG performansımızı bunların ötesinde sürekli geliştirmek • ÇSG performansımızı izlemek için amaç ve hedefler belirlemek ve bunları düzenli olarak gözden geçirmek, • Dökümante edilmiş ÇSG Yönetim Sistemimizin yaşatılmasını ve sürekli geliştirilmesini sağlamak, • Kuruluş için veya kuruluş adına çalışan herkesi işinde ve iş dışında çevreye saygı konusunda bilinçlendirmek ve mümkünse eğitmek, • Tüm çalışanlarımız, taşeronlarımız, ziyaretçilerimiz için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılarak, iş kazası ve meslek hastalıklarının olmamasını hedeflemek, • İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarımızı tüm çalışanlarımıza, çalışan temsilcilerimize danışarak, katılımlarını sağlayarak gerçekleştirmek, • ÇSG politikamızı sürekli, dökümante edilmiş yönetim sistemimizi gizlilik gerektirmedikçe istenildiğinde kamuoyuna açık bulundurmaktır. Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği; Mersen İstanbul Sanayi Ürünleri A.Ş.’ de görev yapan tüm yönetimin ve çalışanların ortak sorumluluğudur. GENEL MÜDÜR Revizyon Tarihi: 18.11.2019